پنج‌شنبه, 2 آبان 1398
عنوان : دریافت گواهی نامه تایپ تست هادی پرظرفیت ACSS از آزمایشگاه مرجع کنیتریکس کانادا
کد خبر : ۱۰۱
تاريخ :
 ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ 
ساعت : ۱۷:۱۰:۱۰

شرکت آلومتک موفق به دریافت گواهی نامه تایپ تست برای هادی پرظرفیت ACSS/DRAKE خود از آزمایشگاه مرجع کنیتریکس کانادا گردید.

این تایپ تست مربوط به بزرگترین مناقصه در کشور در خصوص هادی پرظرفیت ACSS به طول 250 کیلومتر است که شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار نمود و شرکت آلومتک برنده این مناقصه گردید.

این موفقیت که برآمده از یک تکنولوژی کاملا بومی در شرکت آلومتک می باشد با کمک و همیاری شرکت های برق منطقه ای خوزستان به عنوان کارفرما و شرکت مشاوره ای قدس نیرو برای اولین بار به دست آمده است.

در این آزمون ها برای اولین بار بیش از 9 آزمون اصلی همچون آزمون کشش- فلش ، جریان ، مقاومت الکتریکی AC ، اتصال کوتاه ، تنش-کرنش ، کریپ و ... بر روی نمونه هادی پرظرفیت تولیدی شرکت آلومتک در حضور نماینده محترم کارفرما مورد آزمون قرار گرفت. نکته قابل ذکر در این مورد این است که بر اساس نتایج تایپ تست، هادی پرظرفیت تولیدی این شرکت کلیه آزمون ها را درسطحی فراتر از مقادیر گارانتی شده در قرارداد فی مابین با برق منطقه ای خوزستان برآورد نموده و از این منظر نشان دهنده تکنولوژی و اشراف دانشی شرکت آلومتک در زمینه تولید و مهندسی این محصول جدید می باشد.بازگشت      فايل الحاقي      چاپ چاپ         
 
آلومتک

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8