يکشنبه, 17 فروردين 1399
عنوان : دريافت گواهي كيفيت (تايپ تست) هفت هادي هوايي پرمصرف از توانير
کد خبر : ۷۵
تاريخ :
 ۱۳۸۹/۱۱/۱۸ 
ساعت : ۱۱:۵۳:۲۴

شركت آلومتك موفق گرديد براي 7 هادي هوايي پرمصرف خود گواهي كيفيت از شركت توانير دريافت نمايد.
اين هادي ها شامل هاي شامل هادي فاكس، مينك، لينكس ، هاينا، كرلو، كاناري و هاك مي باشد كه به طور گسترده در خطوط انتقال و فوق توزيع استفاده مي شود.
گواهي صادره حكم تايپ تست محصولات را داشته و نشان دهنده سيستم و تكنولوژي بالاي آلومتك در امر توليد اينگونه محصولات است.


آلومتک

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8