چهارشنبه, 20 فروردين 1399
عنوان : دريافت گواهي كيفيت (تايپ تست) پنچ محصول پرمصرف ديگر از توانير
کد خبر : ۸۰
تاريخ :
 ۱۳۹۰/۰۳/۰۲ 
ساعت : ۲:۴۳:۵۹
شركت آلومتك بار ديگر موفق گرديد در مورخه 90/02/07 براي 5 محصول ديگر خود شامل هادي هاي Dog,Squab,Drake,Weasel و Martin از سوي شركت توانير گواهي نامه كيفيت دريافت نمايد.

شايان ذكر است اين شركت در مرحله اول نيز موفق گشته بود براي 7 محصول پرمصرف داخلي خود اين گواهي نامه كيفيت را كه معادل گواهي نامه هاي تايپ تست مي باشد را دريافت نمايد.

آلومتک

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8