يکشنبه, 17 فروردين 1399
عنوان : آلومتک پیمانکار نصب هادی پرظرفیت گپ تایپ در استان مازندران
کد خبر : ۹۳
تاريخ :
 ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ 
ساعت : ۱۶:۳۲:۲۹

شرکت آلومتک به عنوام اولین تجربه نصب خود، موفق به نصب هادی پرظرفیت گپ تایپ در استان مازندران گردید.
هادی پرظرفیت از نوع گپ تایپ تولیدی شرکت ال اس کیبل کره جنوبی، در خط 63 کیلوولت چهل شهید آمل-آمل 3 استان مازندران، در شهر آمل توسط شرکت آلومتک به عنوان پیمانکار، نصب و تحویل برق منطقه ای مازندران گردید.
این پروژه را می توان به عنوان اولین تجربه شرکت آلومتک در عرصه نصب نام برد که می تواند کمک شایانی به این شرکت در تداوم این امر در دیگر پروژه های نصب در سطح گشور گردد.
هادی پرظرفیت گپ تایپ با توجه به متفاوت بودن روش نصب نسبت به هادی های معمول مورد استفاده در خطوط انتقال و توزیع،با دقت فراوان و کیفیت عالی نصب و در تاریخ 19/10/1390 به صورت موقت تحویل برق منطقه ای مازندران به عنوان پیمانکار پروژه گردید.بازگشت           چاپ چاپ         
 
آلومتک

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8