چهارشنبه, 20 فروردين 1399

درباره ما


سازمان نما و تشكيلات


واحدهاي تشكيلاتي سازمان


تحقيق و توسعه

واحد تحقيق و توسعه

شركت آلومتك از سال 1375 داراي واحد تحقيق توسعه فعال مي باشد كه در سال هاي  1382 و 1383 موفق به اخذ گواهي و پروانه تحقيق و توسعه از وزارت صنايع و معادن گرديد و در حال حاضر به طور مستقيم، 12نفر با سطوح تحصيلات كارشناسي و كارشناسي ارشد در اين واحد مشغول به فعاليت مي باشند.

 

دپارتمان تحقيق و توسعه شركت آلومتك از 5 واحد تشكيل شده كه هر يك از آنها به طور خلاصه داراي وظايف خاص ذيل مي باشند:

       

Ø       واحد تحقيقات

·         انجام تحقيقات كاربردي در راستاي توليد محصولات جديد

·         مستند سازي دانش فني موجود و ايجاد شده در مجموعه

·         ايجاد بستر مناسب ارتباط صنعت و دانشگاه در راستاي پويايي و رشد شركت

·         پاسخ گويي به پرسش ها و نيازهاي فني مشتريان شركت

 

Ø        واحد طرح و برنامه

·         پيگري و مديريت پروژه هاي جاري شركت

·         ارائه گزارشات آماري از وضعيت سازمان از لحاظ كمي و كيفي به مديريت ارشد

·         پييگري امور مربوط به طرح هاي جديد توسعه اي شركت

 

Ø       واحد آموزش

·         نيازسنجي ، تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي كليه واحدهاي سازمان هم راستا با اهداف كلان شركت

·         برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي تخصصي در سطح كشور ويژه مشتريان

 

Ø       واحد سيستم هاي مديريت

·         معرفي،پيگيري و استقرار سيستم هاي نوين مديريتي

·         ارائه گزارشات از وضعيت سيستم هاي جاري در سازمان

 

Ø       واحد انر‍ژي

·         رويكرد سيستماتيك به مديريت انر‍ژي از طريق پياده سازي روش ها و الگوه هاي مديريتي

·         مميزي،پايش،اندازه گيري و تحليل حامل ها و شاخص هاي انرژي مصرفي در فرآيندها،امكانات و تجهيزات

·         افزايش بهره وري انرژي و جلوگيري از مصارف بي رويه حامل هاي انرژي

·         مطالعات ميداني مرتبط با انرژي در سازمان

 

ضمنا اين واحد جهت انجام امور و فعاليت هاي مرتبط خود، در صورت نياز از توانايي و تخصص حدود 30 نفر از مديران و كارشناسان شركت در شاخه هاي مختلف دانشگاهي نيز بهره مي جويد.

 


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8