يکشنبه, 17 فروردين 1399

سبد محصولات


مفتول هاي آلومينيومي خالص و آلياژي

راد آلومينيومي 
 

 

معرفي

راد يا مفتول آلومينيومي با استفاده از ذوب شمش هاي آلومينيومي ، طي فرآيند ريخته‌گري پيوسته و نورد با قطر‌هاي 9.5-12 mm توليد مي‌گردد.

راد آلومينيومي خالص با تمپر  As Fabricated- F - و  راد آلومينيوم آلياژي با تمپر T4‌ توليد مي گردند.

راد آلومينيومي خالص (EC ) مطابق با الزامات استاندارد  ASTM B233  و راد آلومينيوم آلياژي بر اساس نياز و خواست مشتري و استانداردهاي كارخانه اي توليد و عرضه مي شوند.

رادهاي آلومينيومي خالص (EC ) با خلوص  99.5  درصد آلومينيوم جهت توليد هادي هاي هوايي خطوط انتقال و توزيع و آلياژهاي 6101 و 6201 به منظور توليد هادي هاي تمام آلياژي مورد استفاده قرار مي گيرند.

كاربرد

راد آلومينيومي بعنوان ماده اوليه جهت توليد هادي‌هاي آلومينيومي مورد استفاده در خطوط توزيع و انتقال داراي كاربرد مي باشد.


دریافت کاتالوگ


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8