يکشنبه, 17 فروردين 1399

درباره ما


سازمان نما و تشكيلات


واحدهاي تشكيلاني سازمان


كنترل كيفيت و آزمايشگاه

   

 شركت آلومتك به عنوان پيشروترين شركت توليد كننده محصولات آلومينيومي بالاخص انواع هادي هاي هوايي در كشور، پايبندي به اصول و الزامات استاندارهاي كيفي را سرلوحه كار خود قرار داده و در اين مسير به كيفيت بالاتر از خواسته ها و الزامات استاندارد دست يافته است.

جهت دست يابي به اين امر مهم اين شركت با استقرار واحدهاي كنترل كيفيت و  آزمايشگاه و استقرار استاندارهايي همچون استاندارد تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون   ISO/IEC 17025  و با داشتن نيروي انساني متبحر و كار آزموده گامي مهم در اين راستا برداشته است.

در اين سازمان واحد كنترل كيفيت وظيفه نمونه برداري ،آزمون هاي ايستگاهي و ارائه راه كارهاي بهبود پروسه توليد در راستاي افزايش كيفيت محصولات و واحد آزمايشگاه وظيفه ارائه خدمات به واحد كنترل كيفيت به عنوان مشتري داخلي و ديگر مشتريان خارج از سازمان را به عنوان مشتريان خارجي بر عهده دارند.


گواهی نامه ها


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8