يکشنبه, 17 فروردين 1399

دسترسی مستقیم به اطلاعیه های بورس

سهامدار محترم:

شما می توانید به آخرین اطلاعیه های بورسی آلومتک از طریق لینک ذیل دسترسی داشته باشید.

http://codal.ir/ReportList.aspx?Symbol=%d9%81%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%85&Name=%d8%a2%d9%84%d9%88%d9%85%d8%aa%da%a9&ISIC=272001&ReportType=-1&Subject=&FromDate=&ToDate=&IsAudited=-1&Period=-1&CompanyState=0&YearEndToDate=&Publisher=False&OnlyChilds=False


اطلاعیه های بورس

   
        

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8