Alumtek-02

مقالات

هادی های آلیاژی AAAC در خطوط توزیع

كاهش تلفات اهمي و افت ولتاژ در شبكه توزيع 20 كيلوولت كشور با استفاده از
هادی های آلومینیوم آلیاژی AAAC