Alumtek-02

محصولات آلومتک . با بیش از 60 سال قدمت

فهرست

هادی های هوایی خطوط انتقال و توزیع

ACSR/AW

هادی های آلومینیومی تقویت شده با مغزی فولادی با پوشش آلومینیوم

ACSR/GA

هادی های آلومینیومی تقویت شده با مغزی فولادی گالوانیزه

ACAR

هادی های آلومینیومی تقویت شده با مغزی آلومینیوم آلیاژی

AACSR

هادی های آلومینیومی تقویت شده با مغزی آلومینیوم آلیاژی

AAC

هادی های تمام آلومینیومی خالص

AAAC

هادی های تمام آلومینیوم آلیاژی

SHIELDWIRE

هادی محافظ هوایی خطوط انتقال

OPGW

کابل های مرکب هوایی حاوی فیبر نوری

هادی های پرظرفیت نسل جدید

ACSS

هادی های پرظرفیت آلومینیومی حمایت شده با فولاد

TACSR

هادی های پرظرفیت مقاوم در برابر حرارت تقویت شده با فولاد

پروفیل های صنعتی و ساختمانی و باس بارهای الکتریکی

ALUMINUM PROFILES

پروفیل های آلومینیومی صنعتی و ساختمانی

ALUMINUM BUS BAR

باس بارهای الکتریکی صنعت برق