مصاحبه با مدیر عامل آلومتک

مدیرعامل شرکت آلومتک: بر تولید محصولات جدید تمرکز خواهیم کرد برگشت آلومتک خلاق با کیفیت با ضمانت پیشرفته