Alumtek-02

GZTACSR

تولید هادی پرظرفیت زیرکونیوم دار برای اولین بار در کشور (TACSR/AW)

تولید هادی پرظرفیت زیرکونیوم دار TACSR برای اولین بار در کشور در خطوط انتقال هوایی برق، از هادی‌های آلومینیومی تقویت‌شده با فولاد که به اختصار ACSR نامیده می‌شوند، استفاده می‌گردد. این محصولات از هادی‌های آلومینیومی با مغزی فولادی ساخته می‌شوند و بسته به میزان سطح مقطع آلومینیومی مورد استفاده، قابلیت انتقال جریان متفاوت دارند. با توجه …

تولید هادی پرظرفیت زیرکونیوم دار برای اولین بار در کشور (TACSR/AW) ادامه »